PRESENTACIÓ

DEMÀ (Departament d’Estudis dels MEDIS ACTUALS) és una Associació sense ànim de lucre, fundada l’octubre de 1998, que treballa en diverses àrees de l’educació d’adults, en particular en l’àmbit de la integració laboral i social, la formació dels formadors; el desenvolupament de la ciutadania activa, la recerca pedagògica i metodològica, etc. Formen part de DEMÀ professionals de diverses àrees, com ara assessors educatius, psicòlegs, experts en disseny i programació de cursos, sociòlegs, dissenyadors gràfics; experts en noves tecnologies de la comunicació, etc.

A novembre de 2020, l’associació DEMÀ ha decidit finalitzar les seves activitats, tot agraint la col·laboració de institucions, persones i entitats al llarg d’aquests més de vint anys de treball. 

Àrees de treball de DEMA:

  • Accions per a la inclusió social: Tractem de treballar tant amb joves-adults com amb les persones d’edat avançada. Entenem que hi ha sectors socialment vulnerables en tots dos sectors. §
  • Recerca sobre l’educació de persones adultes: Per millorar i intercanviar noves experiències pedagògiques en aquesta àrea.
  • Formació de formadors en educació de persones adultes: Introducció d’activitats educatives col·laboratives i centrades en els alumnes.
  • Recerca sobre problemes socials: Millorar el coneixement de la realitat pot facilitar la inclusió social i la ciutadania activa.

Per a aquestes activitats, DEMÀ te experiència en diferents programes europeus en l’àrea de la formació permanent (Grundtvig, Leonardo da Vinci, Joventut en acció, Erasmus +, etc.)