PUBLICACIONS

Disponible la versió en castellà del Ebook del projecte STRACOV: https://issuu.com/dema.bcn/docs/e-book_isbn_es

STRACOV. ELDERLY CARE project: Ebook ja disponible a la página web del projecte: https://www.stracov-elderlycare.eu/local/staticpage/files/stracov_ebook-en.pdf 

Disponible la versió en castellà del curriculum transnacional del projecte STRACOV: https://issuu.com/dema.bcn/docs/curricula_strategic_cooperation_es

STRACOV. ELDERLY CARE project. Nou curriculum transnacional( versió en anglès). https://issuu.com/dema.bcn/docs/curricula_strategic_cooperation_in_the_field_of_el

EDUCATION FOR DEMOCRACY. Mòdul de tallers pel projecte “New Educations“: https://issuu.com/dema.bcn/docs/modul_democracia

ELS NOSTRES CONTES. Recull d’històries del projecte Aladdin. https://issuu.com/dema.bcn/docs/dema_io5_anthology_final

Estudis de Cas Aladdin: Recull d’experiències del projecte Aladdin: https://issuu.com/dema.bcn/docs/estudis_de_cas_aladdin

Projecte PARSOL. Enllaç a l’Art Book: http://www.securio.nl/PARSOL/PARSOL.htm 

Compendis d’activitats del projecte Aladdin: Activitats d’avaluació Activitats de emprenedoria Activitats de motivació Activitats de llenguatge Activitats deTrenca gels

Guia per Sèniors del projecte Aladdin: aladdin-guia-cat2 (PDF)

Textos metodològics del projecte Aladdin: maons-de-fonamentació (PDF)

Maons de Fonamentació (Textos metodològics del projecte Aladdin): https://issuu.com/dema.bcn/docs/maons_de_fonamentacio/1

Guia per a Sèniors del projecte Aladdin: https://issuu.com/dema.bcn/docs/aladdin_guia_cat2/1